Ksiądz Krzysztof Grzywocz

Aktualności


piątek, 26 lutego 2021 10:29

Ojcowskim sercem_CZUŁY_#2|7

SERIA: Wielki Post 2021 r. z ks. Krzysztofem Grzywoczem

 

CZUŁY

To drugi wymiar ojcostwa św. Józefa, który przywołuje Franciszek w liście apostolskim „Patris corde”. Jako komentarz do słów papieża proponujemy fragment rekolekcji „Narodzenie dla służby”, które ks. Krzysztof Grzywocz prowadził w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu na początku Wielkiego Postu 2011 r. (Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole 2018 r.)

 

PATRIS CORDE

Fragment listu

Gdzie znajduje się centrum duchowości chrześcijańskiej? Stanowi je kategoria cichego, prostego, pokornego spotkania z Chrystusem, do którego drogę wyznacza On sam. To spotkanie określa centrum-źródło naszego życia i powołania. Jego znamieniem jest cisza, która jawi się tu jako najbardziej czułe i intymne słowo Boga. Ojciec wypowiedział tylko jedno Słowo – Słowo, przez które wszystko się stało. Ta kategoria ma swoje przełożenie również w naszym życiu: najpiękniejsze więzi i przyjaźni poznaje się po głębi ich ciszy. Swoją refleksję ks. Grzywocz kończy przywołaniem obrazu z Ostatniej Wieczerzy, kiedy św. Jan położył głowę przy Sercu Mistrza. Ucznia poznajemy tu jako tego, który słucha bijącego Serca swojego Nauczyciela. Z tego spotkania z Panem będą się rodzić głębokie spotkania-więzi z drugim człowiekiem, ale i tu źródłem, drogą do spotkania będzie spotkanie z Logosem. W tym świetle doprowadzenie do centrum – do osobistego doświadczenia Serca Jezusa – jawi się jak sens, najważniejsze zadanie zarówno naszej posługi, jak i wszelkich wysiłków, które podejmujemy w katechezie, duszpasterstwie itp.

Temat czułości przywołuje także kategorię Bożego dziecięctwa. W czym zawiera się jego istota? Czym postawa dziecięctwa różni się od infantylizmu? Szukając odpowiedzi na te pytania proponujemy lekturę artykułu ks. Grzywocza "INFANTYLIZM A POSTAWA DZIECIĘCTWA" – tekst został zamieszczony na łamach „Życia Duchowego” (2003 r.) i udostępniony za zgodą Redakcji na naszej stronie: 

http://kskrzysztofgrzywocz.pl/pl/publikacje/teksty/item/48-infantylizm-a-postawa-dzieciectwa

 

#WielkiPost#Ojcowskimsercem

W publikacji wideo wykorzystano fragment audiobooka "Narodzenie dla służby. Błogosławił. Łamał. Rozdawał" opublikowanego przez Wydawnictwo Świętego Krzyża w Opolu (2018 r.): http://kskrzysztofgrzywocz.pl/pl/publikacje/audio/item/182-narodzenie-dla-sluzby-blogoslawil-lamal-rozdawal

muzyka: Maciej SZCZUROWSKI

realizacja: Ryszard PALUCH

obraz: Niebieski Marta MAKARCZUK

foto: Pixabay

Bądźmy w kontakcie!


Zdjęcia, nagrania, wspomnienia
prosimy przesyłać na poniższy adres mailowy.
Większe pliki można przekazywać za pomocą Wetransfer.com, Google Drive lub Dropbox.

Celem nawiązania kontaktu
prosimy o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu (lub adresu e-mail).

Zastrzegamy sobie prawa skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

+48 509 987 382
osoba odpowiedzialna
dr Ryszard Paluch

 

Wszelkie prawa do zawartych na stronie materiałów (utwory tekstowe, audio, foto, wideo i inne) są zastrzeżone i objęte prawem autorskim. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kskrzysztofgrzywocz.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż, wykorzystanie do publicznego odtwarzania (całości lub fragmentów utworów) są - bez uprzedniej pisemnej zgody administratora - zabronione i mogą stanowić naruszenie ustawodawstwa o prawie autorskim.