Ksiądz Krzysztof Grzywocz

Aktualności


piątek, 23 kwietnia 2021 13:32

Rekolekcje z różą w dłoni, cz. 2

 

Na początku konferencji ks. Krzysztof przywołuje symbolikę róży w kontekście atrybutu św. Rity oraz łączy ją z podstawową przestrzenią, która pozwala człowiekowi wzrastać i którą wyznacza doświadczenie miłosierdzia. W tym kontekście Rekolekcjonista nawiązuje do Roku Miłosierdzia (2015/2016), ogłoszonego przez papieża Franciszka i cytuje – kluczowy dla tej konferencji – fragment „Dzienniczka” św. s. Faustyny Kowalskiej:

Ujrzałam Anioła Stróża, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. Płomienie, które paliły je, nie dotykały się mnie. Mój Anioł Stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapytałam się tych dusz, jakie ich jest największe cierpienie? I odpowiedziały mi jednozgodnie, że największe dla nich cierpienie to jest tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję „Gwiazdą Morza”. Ona im przynosi ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój Anioł Stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi tego więzienia cierpiącego. [Usłyszałam głos wewnętrzny], który powiedział: Miłosierdzie Moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe. Od tej chwili ściśle obcuję z duszami cierpiącymi (Dz nr 20).

ks. Krzysztof dotyka tematu najgłębszego pragnienia człowieka, jakim jest tęsknota za Bogiem – doświadczenie Jego miłosiernej miłości. To pragnienie może się stać przyczyną cierpienia, „niespokojnego serca”, dopóki jest ono przykryte różnymi zastępczymi „wartościami”. W tym kontekście czyściec jawi się jako „dar” Boga, dzięki któremu człowiek oczyszcza się z tego, co mu przysłania największą Wartość.

 

Konferencja kończy się wprowadzeniem do modlitwy w oparciu o fragment Ewangelii Łukasza (10,21nn): „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”. W ostatnich minutach ks. Grzywocz przedstawia plan rekolekcji – tu możemy usłyszeć kilka uwag o relacji, jaka zachodzi pomiędzy zachowywaniem milczenia a prowadzeniem rozmów i przeżywaniem spotykań podczas rekolekcji. Ks. Krzysztof puentuje swoją wypowiedź udzielając odpowiedzi na pytanie o prawdziwy cel rekolekcji.

Nagranie zarejestrowane w Sanktuarium św. Rity w Głębinowie [część 2: konferencja wprowadzająca z 21 I 2016 r.]

2021 04 23 small

© www.kskrzysztofgrzywocz.pl

© www.swietaritaglebinow.pl

Bądźmy w kontakcie!


Zdjęcia, nagrania, wspomnienia
prosimy przesyłać na poniższy adres mailowy.
Większe pliki można przekazywać za pomocą Wetransfer.com, Google Drive lub Dropbox.

Celem nawiązania kontaktu
prosimy o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu (lub adresu e-mail).

Zastrzegamy sobie prawa skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

+48 509 987 382
osoba odpowiedzialna
dr Ryszard Paluch

 

Wszelkie prawa do zawartych na stronie materiałów (utwory tekstowe, audio, foto, wideo i inne) są zastrzeżone i objęte prawem autorskim. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kskrzysztofgrzywocz.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż, wykorzystanie do publicznego odtwarzania (całości lub fragmentów utworów) są - bez uprzedniej pisemnej zgody administratora - zabronione i mogą stanowić naruszenie ustawodawstwa o prawie autorskim.