Ksiądz Krzysztof Grzywocz

Aktualności


piątek, 21 maja 2021 10:21

Rekolekcje z różą w dłoni, cz. 6

 

Trzecia konferencja w ramach „Rekolekcji z różą w dłoni” (Sanktuarium św. Rity w Głębinowie, I 2016 r.). Ks. Grzywocz kontynuuje omawianie obecności i czułości, jako znamion miłosierdzia, których doświadczamy w naszym „tu i teraz” – DZIŚ. W kontekście fragmentu Ewangelii św. Mateusza – „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary” (9,13) – podejmuje temat relacji pomiędzy sprawiedliwością a miłosierdziem.

Niejednokrotnie można spotkać się z sytuacją, w której człowiek posiada bardzo „niemiłosierny” obraz Boga. Tymczasem tam, gdzie nie ma miłosierdzia, tam również nie będzie sprawiedliwości. W tym kontekście ks. Krzysztof kolejny raz przywołuje nauczanie papieża Franciszka:

Gdyby Bóg ograniczył się do sprawiedliwości, przestałby być Bogiem i byłby jak wszyscy ludzie, którzy domagają się poszanowania prawa. Sama sprawiedliwość nie wystarcza, a doświadczenie uczy, że odwoływanie się tylko do niej niesie z sobą ryzyko jej zniszczenia. Z tego też powodu Bóg wznosi się ponad sprawiedliwość miłosierdziem i przebaczeniem. To nie znaczy, że umniejsza się sprawiedliwość bądź czyni ją zbędną, wręcz przeciwnie. Ten, kto błądzi, będzie musiał ponieść karę. Tyle że to nie jest ostatnie słowo, ale początek nawrócenia, ponieważ doświadcza się czułości przebaczenia. Bóg nie odrzuca sprawiedliwości. On ją umieszcza i przekracza w jeszcze większym wydarzeniu, gdzie doświadcza się miłości, która jest fundamentem prawdziwej sprawiedliwości. Musimy poświęcić wiele uwagi temu, co pisze Paweł, aby nie popaść w ten sam błąd, który Apostoł wypominał współczesnym mu Żydom: «Albowiem nie chcąc uznać, że usprawiedliwienie pochodzi od Boga, i uporczywie trzymając się własnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali się usprawiedliwieniu pochodzącemu od Boga. A przecież kresem Prawa jest Chrystus, który przynosi usprawiedliwienie każdemu, kto wierzy» (Rz 10, 3-4). Ta Boża sprawiedliwość jest miłosierdziem ofiarowanym wszystkim jako łaska na mocy śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Krzyż Chrystusa jest zatem sądem Boga nad nami wszystkimi i nad światem, ponieważ ofiaruje nam pewność miłości i nowego życia ("Misericordiae Vultus", 21)

Nagranie zarejestrowane w Sanktuarium św. Rity w Głębinowie [część VI: konferencja III z 22 I 2016 r.].

rekolekcje z rozaVI bottom

© www.kskrzysztofgrzywocz.pl

© www.swietaritaglebinow.pl

Bądźmy w kontakcie!


Zdjęcia, nagrania, wspomnienia
prosimy przesyłać na poniższy adres mailowy.
Większe pliki można przekazywać za pomocą Wetransfer.com, Google Drive lub Dropbox.

Celem nawiązania kontaktu
prosimy o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu (lub adresu e-mail).

Zastrzegamy sobie prawa skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

+48 509 987 382
osoba odpowiedzialna
dr Ryszard Paluch

 

Wszelkie prawa do zawartych na stronie materiałów (utwory tekstowe, audio, foto, wideo i inne) są zastrzeżone i objęte prawem autorskim. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kskrzysztofgrzywocz.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż, wykorzystanie do publicznego odtwarzania (całości lub fragmentów utworów) są - bez uprzedniej pisemnej zgody administratora - zabronione i mogą stanowić naruszenie ustawodawstwa o prawie autorskim.