Ksiądz Krzysztof Grzywocz

Aktualności


piątek, 11 czerwca 2021 12:39

Rekolekcje z różą w dłoni, cz. 8

 

Piąta konferencja w ramach „Rekolekcji z różą w dłoni” (Głębinów, I 2016 r.). Ks. Grzywocz – odwołując się do bulli Franciszka "Misericordiae Vultus" – przybliża kolejny aspekt miłosierdzia wskazując na postawę człowieka, który nie śpieszy się z wydawaniem sądów i umie dostrzegać dobro w drugim.

Pan Jezus wskazuje nam etapy pielgrzymki umożliwiającej osiągnięcie tego celu [chodzi o Rok Jubileuszowy - przyp. red.]: «Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypływającą ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie» (Łk 6, 37-38). Mówi przede wszystkim, by nie sądzić i nie potępiać. Jeśli człowiek nie chce zostać osądzony przez Boga, nie powinien stawać się sędzią swego brata. Ludzie bowiem w swoim osądzie zatrzymują się zwykle na powierzchni, podczas gdy Bóg zagląda do wnętrza. Jaką krzywdę wyrządzają słowa, kiedy rodzą je uczucia zazdrości i zawiści! Mówienie źle o nieobecnym bracie jest równoznaczne z przedstawianiem go w złym świetle, szkodzeniem jego reputacji i wystawianiem go na pastwę plotek. Nie sądzić i nie potępiać znaczy również, w sensie pozytywnym, umieć dostrzec dobro, które jest w każdej osobie, i nie pozwolić, by ucierpiała ona z powodu naszego stronniczego osądu i roszczeń do wszechwiedzy. Ale to jeszcze nie wystarcza do wyrażenia miłosierdzia. Jezus wzywa również do przebaczania i do dawania. Mamy być narzędziami miłosierdzia, ponieważ pierwsi otrzymaliśmy je od Boga. Mamy być szczodrzy dla wszystkich, wiedząc, że również Bóg wielkodusznie obdarza nas swoją życzliwością. [„Misericordiae Vultus”, 14]

Nie sądzenie idzie w parze z potrzebą pozytywnego mówienia i patrzenia na świat, to ważna dyspozycja, która – pomimo zła – potrafi dostrzegać dobro. Dopełniając tematu, ks. Krzysztof ponownie wraca do „Dzienniczka” s. Faustyny i cytuje fragment dialogu polskiej mistyczki z Panem Jezusem, który dotyka tematu postawy szczodrości i hojności:

– Pisz o Mojej dobroci, co ci przyjdzie na myśl. – Odpowiedziałam: Jak to, Panie, a jak napiszę za wiele? – I odpowiedział mi Pan: Córko Moja, chociaż byś mówiła naraz wszystkimi językami ludzkimi i anielskimi, to i tak nie wypowiedziałabyś za wiele, ale owszem, dopiero byś w cząstce wysławiła dobroć Moją: Moje niezgłębione miłosierdzie. – O mój Jezu, wkładaj Sam słowa w usta moje, abym mogła Cię godnie uwielbiać. – Córko Moja, bądź spokojna, czyń co ci każę. Myśl twoja jest złączona z myślą Moją, więc pisz, co ci na myśl przyjdzie. Jesteś sekretarką Mojego Miłosierdzia, wybrałem cię na ten urząd w tym i przyszłym życiu. Tak chcę, pomimo wszystkich przeciwności, jakie ci stawiać będą; wiedz, że upodobanie Moje nie zmieni się. W tej chwili pogrążyłam się w wielkim upokorzeniu przed majestatem Bożym. Jednak im więcej się upokarzałam, tym więcej przenikała mnie obecność Boża. [Dzienniczek, 1605]

Nagranie zarejestrowane w Sanktuarium św. Rity w Głębinowie [część VI: konferencja III z I 2016 r.].

 

rekolekce z roza 8 bottom

© www.kskrzysztofgrzywocz.pl

© www.swietaritaglebinow.pl

Bądźmy w kontakcie!


Zdjęcia, nagrania, wspomnienia
prosimy przesyłać na poniższy adres mailowy.
Większe pliki można przekazywać za pomocą Wetransfer.com, Google Drive lub Dropbox.

Celem nawiązania kontaktu
prosimy o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu (lub adresu e-mail).

Zastrzegamy sobie prawa skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

+48 509 987 382
osoba odpowiedzialna
dr Ryszard Paluch

 

Wszelkie prawa do zawartych na stronie materiałów (utwory tekstowe, audio, foto, wideo i inne) są zastrzeżone i objęte prawem autorskim. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kskrzysztofgrzywocz.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż, wykorzystanie do publicznego odtwarzania (całości lub fragmentów utworów) są - bez uprzedniej pisemnej zgody administratora - zabronione i mogą stanowić naruszenie ustawodawstwa o prawie autorskim.