Ksiądz Krzysztof Grzywocz

Aktualności


piątek, 02 lipca 2021 11:01

Rekolekcje z różą w dłoni, cz. 10

 

Rekolekcje z różą w dłoni, cz. X

 Dziś siódma konferencja w ramach „Rekolekcji z różą w dłoni” (Głębinów, I 2016 r.). Na marginesie lektury bulli Franciszka "Misericordiae Vultus" ks. Grzywocz przybliża kolejne aspekty miłosierdzia wskazując na postawę szczodrości oraz dawania nadziei.

Pan Jezus wskazuje nam etapy pielgrzymki umożliwiającej osiągnięcie tego celu: «Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypływającą ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie» (Łk 6, 37-38). Mówi przede wszystkim, by nie sądzić i nie potępiać. Jeśli człowiek nie chce zostać osądzony przez Boga, nie powinien stawać się sędzią swego brata. Ludzie bowiem w swoim osądzie zatrzymują się zwykle na powierzchni, podczas gdy Bóg zagląda do wnętrza. Jaką krzywdę wyrządzają słowa, kiedy rodzą je uczucia zazdrości i zawiści! Mówienie źle o nieobecnym bracie jest równoznaczne z przedstawianiem go w złym świetle, szkodzeniem jego reputacji i wystawianiem go na pastwę plotek. Nie sądzić i nie potępiać znaczy również, w sensie pozytywnym, umieć dostrzec dobro, które jest w każdej osobie, i nie pozwolić, by ucierpiała ona z powodu naszego stronniczego osądu i roszczeń do wszechwiedzy. Ale to jeszcze nie wystarcza do wyrażenia miłosierdzia. Jezus wzywa również do przebaczania i do dawania. Mamy być narzędziami miłosierdzia, ponieważ pierwsi otrzymaliśmy je od Boga. Mamy być szczodrzy dla wszystkich, wiedząc, że również Bóg wielkodusznie obdarza nas swoją życzliwością. [„Misericordiae Vultus”, 14].

Omawiając postawę hojności ks. Grzywocz akcentuje potrzebę dobrego imienia, potrzebę rozwoju oraz potrzebę domu, zakorzenienia, więzi. W końcowej części konferencji przybliża postać Oliviera Messiaena oraz jego dzieło „Quatuor pour la fin du temps” („Kwartet na koniec czasu”) – utwór napisany w niemieckim obozie jenieckim w Görlitz (1940 r.). Dla wielu uwięzionych muzyka francuskiego kompozytora stała się źródłem nadziei, która pozwoliła im przeżyć.

Nagranie zarejestrowane w Sanktuarium św. Rity w Głębinowie [część X: konferencja VII z I 2016 r.].

rekolekce z roza 10 bottom

© www.kskrzysztofgrzywocz.pl

© www.swietaritaglebinow.pl

Bądźmy w kontakcie!


Zdjęcia, nagrania, wspomnienia
prosimy przesyłać na poniższy adres mailowy.
Większe pliki można przekazywać za pomocą Wetransfer.com, Google Drive lub Dropbox.

Celem nawiązania kontaktu
prosimy o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu (lub adresu e-mail).

Zastrzegamy sobie prawa skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

+48 509 987 382
osoba odpowiedzialna
dr Ryszard Paluch

 

Wszelkie prawa do zawartych na stronie materiałów (utwory tekstowe, audio, foto, wideo i inne) są zastrzeżone i objęte prawem autorskim. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kskrzysztofgrzywocz.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż, wykorzystanie do publicznego odtwarzania (całości lub fragmentów utworów) są - bez uprzedniej pisemnej zgody administratora - zabronione i mogą stanowić naruszenie ustawodawstwa o prawie autorskim.