Ksiądz Krzysztof Grzywocz

publikacje audio

Bądź pochwalony, Panie mój. O wracaniu do istoty rzeczy.

  • Autor: ks. Krzysztof Grzywocz
  • Wydawnictwo: Centrum Animacji Misyjnej, Konstancin-Jeziorna [2017]
  • Czas trwania: 8 godz. 16 min.
  • Format: MP3

W dniach 8-12 listopada 2015 r., w Domu Księży Pallotynów (Centrum Animacji Misyjnej) w Konstancinie-Jeziornej, ks. Krzysztof Grzywocz prowadził rekolekcje dla kapłanów. Cel rekolekcji ks. Krzysztof często upatrywał w odkrywaniu rzeczy najbardziej oczywistych, powracaniu do istoty rzeczy, do tego, co najprostsze. Tym razem bezpośrednią inspiracją były treści zawarte w encyklice Ojca świętego Franciszka Laudato si’, a dokładnie jej pierwsze słowa: „Laudato si’, mi’ Signore – Pochwalony bądź, Panie mój” (LS 1). Podczas wprowadzenia opolski kapłan mówił o swoim pragnieniu, aby myślą przewodnią, która będzie towarzyszyła uczestnikom rekolekcji były właśnie słowa o chwaleniu: „Chrześcijaństwo jest duchowością, w której chwalimy Boga. […] To jest najbardziej pierwotna postawa bytu: zadziwienie i pochwała. […] Pierwszym aktem człowieka nie jest prośba, czy przebaczenie ale uwielbienie Boga. Człowiek narodził się po to, żeby Go chwalić”.

Dziękujmy Księżom Pallotynom z Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornej [www.cam.pallotyni.pl] za udostępnienie całości nagrań, które – przez najbliższe tygodnie – będzie można odsłuchiwać na naszej stronie.

Centrum Animacji Misyjnej: www.cam.pallotyni.pl

Bądźmy w kontakcie!


Zdjęcia, nagrania, wspomnienia
prosimy przesyłać na poniższy adres mailowy.
Większe pliki można przekazywać za pomocą Wetransfer.com, Google Drive lub Dropbox.

Celem nawiązania kontaktu
prosimy o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu (lub adresu e-mail).

Zastrzegamy sobie prawa skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

+48 509 987 382
osoba odpowiedzialna
dr Ryszard Paluch

 

Wszelkie prawa do zawartych na stronie materiałów (utwory tekstowe, audio, foto, wideo i inne) są zastrzeżone i objęte prawem autorskim. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kskrzysztofgrzywocz.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż, wykorzystanie do publicznego odtwarzania (całości lub fragmentów utworów) są - bez uprzedniej pisemnej zgody administratora - zabronione i mogą stanowić naruszenie ustawodawstwa o prawie autorskim.