Ksiądz Krzysztof Grzywocz

publikacje tekstowe


Zapraszamy do lektury tekstów autorstwa ks. Krzysztofa, głównie z zakresu życia duchowego. Poniżej prezentujemy długi wykaz wszystkich publikacji, fragmenty książek oraz treść artykułów w całości.

2024

2023

Krzysztof Grzywocz. Inspirowany – Inspirujący 10 rozmów, 10 spotkań, 10 gości, którzy podzieli się doświadczeniem spotkania ks. Krzysztofa Grzywocza.

Przeszkody w życiu duchowym. Od zniewolenia do wolności. Zbiór artykułów autorstwa ks. Krzysztofa Grzywocza, które były publikowane na łamach „Życia Duchowego” w latach 2002-2013.

2021

2020

2019

Spotkał. Spojrzał. Słuchał. Wybór myśli. Tym razem oddajemy pozycję, która niech stanie się formą „codziennika”, dzięki któremu pełne mądrości i prostoty przesłanie ks. Krzysztofa będzie nam mogło towarzyszyć każdego dnia. W pełni swój cel osiągnie, jeśli Czytelnikowi pozwoli się zatrzymać, zamyślić, a może będzie inspiracją do modlitwy czy też wzbudzi pragnienia, aby zmienić swoje życie. W tym też celu proponujemy nietypowy układ książki: lewa strona należy do ks. Grzywocza, autorem prawej jesteś Ty, Czytelniku.

Spowiedź święta i kierownictwo duchowe Wydawnictwo Salwator opublikowało sesję ks. Krzysztofa Grzywocza poświęconą zagadnieniu relacji pomiędzy sakramentem pojednania i kierownictwa duchowego. Była to druga sesja ks. Krzysztofa, przeprowadzona w Centrum Formacji Duchowej u księży salwatorianów w Krakowie (5-7 IV 2002 r.), w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego. Dzięki życzliwości Wydawnictwa udostępniamy I rozdział tej publikacji "Postawa otwartości".

2018

Na początku był sens Książka - Jak żyć sensownie? To podstawowe pytanie tak często przynosi banalne odpowiedzi, że trochę wstydzimy się je stawiać.

Droga krzyżowa Książka - spisane nabożeństwo rekolekcyjne wygłoszone do kleryków

2017

Wybrane na drogę Książka - zbiór tekstów poświęconych formacji i życiu chrześcijańskiemu.

Dar przyjaźni jest jak duży chleb Podjęty w artykule temat o przyjaźni, dedykowany w pierwszym zamyśle redakcyjnym do osób duchownych, dotyczy w gruncie rzeczy każdego odbiorcy. W tym niewielkim objętościowo tekście ks. Krzysztof kreśli nasycone treścią vademecum przyjaźni, otwiera na różnorodność form zażyłości, dotyka tematu głębokich relacji damsko-męskich, rodzinnych. Jednocześnie Autor wskazuje na ważne sygnały patologii człowieka w zakresie relacyjności: nierealne oczekiwania, symbiotyczne funkcjonowanie, lęk przed zaangażowaniem, iluzoryczne wzorce doskonałości pozbawionej bliskości. W „grzywoczowej” formule przyjaźń zbawia świat. Tekst publikujemy dzięki życzliwości Redakcji kwartalnika "Pastores" i wydawcy Bernardinum.

2016

2015

2014

2013

Dramat i etyka. Od Sofoklesa do Becketta "Teatr i psychoterapia są jedną z form troski o aksjologiczny wymiar życia" - artykuł ks. Krzysztofa Grzywocza stanowi część publikacji zbiorowej, poświęconej zagadnieniu relacji wiary i moralności (w ramach serii: Colloquia Theologica z 2013 r.).Dziękujemy władzom Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego - ks. dziekanowi Mateuszowi Potocznemu - za wyrażenie zgody na publikację. 

Znaczenie mistyki w wierze Czy mistyka to "coś" nadzwyczajnego z dozą tajemniczości i na dodatek zarezerwowanego dla wybrańców? W odpowiedzi na pytanie polecamy lekturę nowego artykułu ks. Krzysztofa (publikacja z 2013 r.), który udostępniamy dzięki życzliwości wydawnictwa Wydziału Teologicznego UO. Ks. Grzywocz w naukowym opracowaniu podejmuje kwestię odróżnienia mistyki od religijności i od nadzwyczajności. Opierając się na klasykach duchowości odpowiada na pytania: Kim jest mistyk? Czym jest mistyka obiektywna i subiektywna? Na czym będzie polegać realizacja jedności mistycznej w naszej codzienności i dlaczego taka ważna jest kategoria spotkania?

2012

Miłość bez cierpienia to iluzja „Popatrzcie na moje ręce i nogi”. Miłość bez cierpienia to iluzja. "Chrystus, który staje dziś przed nami, pokazuje nam ręce i nogi, ukazuje swoje rany i chce nam przekazać, że w Nim pojawiające się cierpienie nie kończy miłości, że cierpienie, które Go dotknęło, nie ogranicza miłości; że nie ma miłości, która by nie niosła bólu czy ran, czy doświadczenia krzywdy". Dziś publikujemy treść homilii ks. Krzysztofa Grzywocza z dnia 22 IV 2012 r. do Ewangelii św. Łukasza (24,35-48), wygłoszonej podczas sesji "Duchowość i sny" w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego.

W chwili próby mogę doświadczyć żywego Boga "Także w naszym życiu – kapłańskim, małżeńskim czy zakonnym – nie brakuje takich chwil, kiedy jest za mało chleba i za mało ryb, kiedy morze życia jest wzburzone i nie wiemy, czy dopłyniemy z naszą rodziną lub z naszym kapłaństwem do brzegu. Chwile próby. Takie chwile są w życiu każdego z nas. Oby sprawiły one, że naprawdę spotkamy żyjącego Boga, że spotkamy nie tylko nasze obrazy Boga, prawdziwe czy nieprawdziwe, ale spotkamy żywego Boga, który przychodzi jak szczęście, jak życie w piękny wiosenny poranek". Dziś publikujemy treść homilii ks. Krzysztofa Grzywocza z dnia 21 IV 2012 r. do Ewangelii św. Jana (6,16-21), wygłoszonej podczas sesji Duchowość i sny w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego.

2011

Spowiednik i kierownik duchowy: wychowanie do postawy ofiary Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu ks. Krzysztofa (2011 r.), opublikowanego w ramach wydawnictwa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Treść dotyczy posługi spowiednika oraz kierownika duchowego i kluczowej dla niej kategorii wychowania do postawy ofiary.
Posługa spowiednika i kierownika - łączona lub oddzielna - stanowi szansę udzielenia pomocy człowiekowi w wydobyciu się z postawy egocentryzmu, oderwania z koncentracji na sobie w kierunku drugiego. Aby tej pomocy udzielać skutecznie, najpierw sam posługujący musi wzrastać do postawy daru z siebie (postawa ofiary) oraz kształtować w sobie umiejętność i gotowość do przyjęcia czyjegoś daru (wzajemność). Jest to proces, w który wpisane jest cierpienie o różnych obliczach, ale jednocześnie droga do realnego przeżywania wiary, u której podstaw jest ofiara Boga.

Kto Mnie widzi, widzi i Ojca Dzięki życzliwości wydawnictwa Bernardinum (wydawca "Pastores") udostępniamy tekst, który ks. Krzysztof napisał przeszło 20 lat temu podczas pobytu w Alpach szwajcarskich. Artykuł jest "podsumowaniem" teologii spojrzenia, której uczył nas Autor i jest zarazem świadectwem wrażliwości, z jaką "interpretował" otaczający go świat: "(...) w spojrzeniu świętego człowieka można przeczuć obecność Boga. (...) Nigdy nie brakowało świętych i ich spojrzeń – brakowało odwagi wiary w ich obecność. Brakowało spojrzenia, które widzi więcej niż własne ego albo widzi dopiero wtedy, gdy odeszli".

2010

Seksualność i integralny rozwój człowieka Czy seksualność wspiera lub spowalnia ludzki rozwój? Jakie jest miejsce seksualności w integralnym rozwoju człowieka? Ks. Krzysztof podejmuje zagadnienie związku rozwoju ludzkiego z seksualnością w artykule pokonferencyjnym. Zasada dążenia do jedności, harmonii jako podstawa wszelkiego rozwoju w przedstawionej koncepcji obejmuje wszystkie sfery człowieka. Seksualność – nazwana tu "energią miłości" – może stać się zaś siłą napędową do twórczego i pięknego realizowania różnych możliwości budowania więzi osobowych, bez względu na powołanie.

2009

Św. Paweł – mistrz życia duchowego "Ten szczególny tytuł «św.» określa tych mistrzów, którzy nie zatrzymują na sobie, lecz prowadzą do Mistrza, w którym «żyjemy, poruszmy się i jesteśmy» (Dz 17,28)". Zapraszamy do lektury artykułu ks. Krzysztofa, poświęconego postaci św. Pawła jako mistrza życia duchowego. Tekst pierwotnie był zaprezentowany w ramach Wielkopostnych Wykładów Otwartych (2009 r.), organizowanych przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. Dziekanowi - śp. ks. prof. Radosławowi Chałupniakowi - dziękujemy za udzielenie zgody na publikację.

2008

2007

2006

2005

Reguły przyjaźni Podjęty w artykule temat o przyjaźni, dedykowany w pierwszym zamyśle redakcyjnym do osób duchownych, dotyczy w gruncie rzeczy każdego odbiorcy. W tym niewielkim objętościowo tekście ks. Krzysztof kreśli nasycone treścią vademecum przyjaźni, otwiera na różnorodność form zażyłości, dotyka tematu głębokich relacji damsko-męskich, rodzinnych. Jednocześnie Autor wskazuje na ważne sygnały patologii człowieka w zakresie relacyjności: nierealne oczekiwania, symbiotyczne funkcjonowanie, lęk przed zaangażowaniem, iluzoryczne wzorce doskonałości pozbawionej bliskości. W „grzywoczowej” formule przyjaźń zbawia świat. Tekst publikujemy dzięki życzliwości Redakcji kwartalnika "Pastores" i wydawcy Bernardinum.

2004

2003

Duchowość i antropologia – koncepcja św. Jana od Krzyża "Koncepcja antropologiczna Jana od Krzyża podkreśla wyraźnie jedność człowieka – jego wymiaru antropologicznego i duchowego. Nie można stworzyć poprawnej antropologii, nie odnosząc się do celu, jakim jest zjednoczenie człowieka z Bogiem". Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu ks. Krzysztofa opublikowanego w ramach wydawnictwa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Tym razem Autor podejmuje zagadnienie jedności zachodzącej w człowieku pomiędzy wymiarem antropologicznym i duchowym w ujęciu św. Jana od Krzyża.

Czy zakochani będą zbawieni? Ks. Krzysztof w artykule z „Pastores” porusza delikatną kwestię zakochania, zwłaszcza tego, które zaskakuje, onieśmiela, wydaje się zbędne i niepokoi osobę, będącą w takim stanie i powołaniu, jakie aktualnie lub nigdy nie pozwala na spełnienie. Swoim humorystycznym – ale nie lekceważącym – podejściem do uczucia, które spada nieproszone, Autor próbuje zmniejszyć napięcie człowieka dotkniętego zakochaniem, proponuje przyjąć ten stan jako prawdziwy dar i nadać mu sens, nazwać głody, które samo niespełnienie odkrywa. Ks. Krzysztof zachęca, by przyjąć obudzoną wrażliwość na drugiego i dokonać wyboru, który otworzy na jeszcze większą miłość do siebie, do Boga i do otaczających w najbliższym otoczeniu osób.

2002

Rozwój duchowy: rozważania w świetle Hugona od św. Wiktora Powołując się na system teologiczny Hugona od św. Wiktora ks. Krzysztof przedstawia elementy procesu rozwoju osobowego człowieka i aplikuje jako konkretne wskazania we współczesności. Cykliczny – nie liniowy – proces rozwoju opiera się na zastosowaniu etapów lectio (czytanie), meditatio (rozważanie), oratio (dialog), operatio (działanie), contemplatio (doświadczenie jedności).

2001

Godzina się zniża. Nasza modlitwa. Ks. Krzysztof dzieli się z czytelnikami swoim odczytaniem osoby i twórczości Rainera M. Rilkego. Na przykładzie wiersza-modlitwy z Księgi Godzin pochyla się nad istotą modlitwy. Czas modlitwy, owoce, inicjatywa jest postrzegana jako inicjatywa Boża, a ludzka aktywność jest jedynie nieporadną odpowiedzią na obdarowanie łaską. Modlitewny dialog rodzi nowego człowieka i otwiera na postrzeganie świata duchowymi zmysłami, dzięki czemu i modlitwa, i życie przestają być rozczarowujące lub nudne. Człowiek dotknięty „przewrotem kopernikańskim” modlitwy staje się coraz bardziej prosty, uważny, otwarty i wdzięczny.

2000

Kto Mnie widzi, widzi i Ojca Dzięki życzliwości wydawnictwa Bernardinum (wydawca "Pastores") udostępniamy tekst, który ks. Krzysztof napisał przeszło 20 lat temu podczas pobytu w Alpach szwajcarskich. Artykuł jest "podsumowaniem" teologii spojrzenia, której uczył nas Autor i jest zarazem świadectwem wrażliwości, z jaką "interpretował" otaczający go świat: "(...) w spojrzeniu świętego człowieka można przeczuć obecność Boga. (...) Nigdy nie brakowało świętych i ich spojrzeń – brakowało odwagi wiary w ich obecność. Brakowało spojrzenia, które widzi więcej niż własne ego albo widzi dopiero wtedy, gdy odeszli".

1999

1998

Bądźmy w kontakcie!


Zdjęcia, nagrania, wspomnienia
prosimy przesyłać na poniższy adres mailowy.
Większe pliki można przekazywać za pomocą Wetransfer.com, Google Drive lub Dropbox.

Celem nawiązania kontaktu
prosimy o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu (lub adresu e-mail).

Zastrzegamy sobie prawa skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

+48 509 987 382
osoba odpowiedzialna
dr Ryszard Paluch

 

Wszelkie prawa do zawartych na stronie materiałów (utwory tekstowe, audio, foto, wideo i inne) są zastrzeżone i objęte prawem autorskim. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kskrzysztofgrzywocz.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż, wykorzystanie do publicznego odtwarzania (całości lub fragmentów utworów) są - bez uprzedniej pisemnej zgody administratora - zabronione i mogą stanowić naruszenie ustawodawstwa o prawie autorskim.