Ksiądz Krzysztof Grzywocz

publikacje audio

Przesłonięte światło

  • Autor: ks. Krzysztof Grzywocz
  • Wydawnictwo: Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża, www.kskrzysztofgrzywocz.pl
  • Seria: Przesłonięte Światło
  • Czas trwania: 46 min. (cz. 1/6), 49 min. (cz. 2/6), 56 min., (cz. 3/6), 48 min. (cz. 4/6), 51 min. (cz. 5/6), 60 min. (cz. 6/6)
  • Format: MP3

1/6

Sesję "Przesłonięte światło" ks. Krzysztof Grzywocz prowadził w domu rekolekcyjnym Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach (20-22 II 2009 r.). Treść konferencji poświęcona jest zagadnieniu depresji. Przepraszamy za słabą jakość nagrania dwóch pierwszych nagrań. Siostrom franciszkankom dziękujemy za udostępnienie sesji rekolekcyjnej.

Zob. dom rekolekcyjnych w Laskach: www.triuno.pl/home/zgromadzenie/apostolstwo/dom-rekolekcyjny

Dzieło Lasek zob. www.triuno.pl

2/6
W II części sesji "Przesłonięte światło" ks. Krzysztof porusza temat Słowa Bożego w życiu duchowym, w kontekście jego trzech wymiarów: pytania, ciszy i odpowiedzi. Z kolei przywołując 1 Tes 5,23 poświęca uwagę konstytutywnym elementom naszego człowieczeństwa: ciało, psychika i duch.

3/6
W III części sesji "Przesłonięte światło" ks. Krzysztof podejmuje temat towarzyszenia osobom w depresji. W końcówce konferencji wprowadza do modlitwy na podstawie fragmentu Ewangelii wg. św. Marka - uzdrowienie paralityka (Mk 2,1-12).

4/6
W IV części sesji „Przesłonięte światło” ks. Krzysztof rozpoczyna omawianie czterech metafor w przeżywaniu depresji: metafora nocy, dziecka, śmierci (grobu, umierania) oraz walki (zmagania się). W końcówce konferencji wprowadza do modlitwy na podstawie Psalmu 131.

5/6
W V części sesji „Przesłonięte światło” ks. Krzysztof omawia kolejne dwie metafory w przeżywaniu depresji: metafora śmierci (przywołując doświadczenie szwajcarskiej mistyczki Adrienne von Speyr) i metafora walki (opierając się na przesłaniu św. Jana Kasjana). Na modlitwę wybiera fragment Ewangelii św. Marka o uzdrowieniu niewidomego Bartymeusza (10,46-52).

6/6
W ostatniej części sesji „Przesłonięte światło” ks. Krzysztof odpowiada na pytania uczestników skupione wokół zagadnienia cierpienia, budowania więzi, towarzyszenia osobom w depresji oraz lęku. Siostrom franciszkankom dziękujemy za udostępnienie nagrań - całość będzie dostępna w zakładce audio (rok 2009).

 

Bądźmy w kontakcie!


Zdjęcia, nagrania, wspomnienia
prosimy przesyłać na poniższy adres mailowy.
Większe pliki można przekazywać za pomocą Wetransfer.com, Google Drive lub Dropbox.

Celem nawiązania kontaktu
prosimy o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu (lub adresu e-mail).

Zastrzegamy sobie prawa skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

+48 509 987 382
osoba odpowiedzialna
dr Ryszard Paluch

 

Wszelkie prawa do zawartych na stronie materiałów (utwory tekstowe, audio, foto, wideo i inne) są zastrzeżone i objęte prawem autorskim. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kskrzysztofgrzywocz.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż, wykorzystanie do publicznego odtwarzania (całości lub fragmentów utworów) są - bez uprzedniej pisemnej zgody administratora - zabronione i mogą stanowić naruszenie ustawodawstwa o prawie autorskim.