Ksiądz Krzysztof Grzywocz

publikacje audio

Kazanie na Górze

  • Autor: ks. Krzysztof Grzywocz
  • Wydawnictwo: Centrum Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku, www.kskrzysztofgrzywocz.pl
  • Seria: Kazanie na Górze
  • Czas trwania: 59 min. (cz. 1), 35 min. (cz. 2), 31 min. (cz. 3), 7 min. (cz. 4), 39 min. (cz. 5), 8 min. (cz. 6), 19 min (cz. 7), 6 min (cz. 8).
  • Format: MP3część 1
Udostępniamy konferencję wygłoszoną w ramach rekolekcji kapłańskich, które ks. Krzysztof prowadził w Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku (13-16 IV 2004 r.). Głównym tematem skupienia była treść Kazania na Górze. Osiem błogosławieństw ks. Grzywocz interpretuje w świetle II Modlitwy Eucharystycznej: „abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli” – postawa służby ma nas prowadzić do szczęścia.

 

część 2
Konferencja jest formą wprowadzenia do rachunku sumienia. Ks. Krzysztof w centrum stawia słowa z Ewangelii św. Jana o Duchu Świętym, który "przekona świat o grzechu" (J 16,8), bo Chrystus swoim konaniem wpierw prze-konał świat o miłości. O tą miłość pytamy w odniesieniu do Boga, bliźniego i siebie samego. W tym świetle ks. Grzywocz szczególnie akcentuje posłuszeństwo i szacunek kapłana wobec swojego biskupa oraz znaczenie agresji w jego codziennym życiu, czy energia - która z niej wypływa - jest dobrze wykorzystana.

 

część 3
Kontynuując lekturę Kazania na Górze ks. Krzysztof interpretuje rzeczywistość diakoni na drodze jałmużny, modlitwy i postu. Wspólnym mianownikiem jest perspektywa daru zakładającego darmowość i daremność - "znamiona" mistyki ludzi upokorzonych ale nie poniżonych.

część 4
"Chrześcijaństwo rodzi się tam, gdzie krzyżuje się spojrzenie Boga i spojrzenie człowieka. Gdy człowiek traci to spojrzenie, wówczas wraca do swoich dawnych struktur: «Chodźcie łowić ryby!»" - prezentujemy krótką homilię z rekolekcji kapłańskich, które ks. Krzysztof prowadził w Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku (IV 2004 r.).

część 5
"Seksualność uporządkuje się w tobie, wtedy, kiedy wszytko inne się uporządkuje" - zdanie św. Jana Kasjana jest "kluczem" do kolejnej konferencji ks. Krzysztofa (wygłoszonej w ramach rekolekcji kapłańskich w Krościenku), tym razem poświęconej zagadnieniu daru seksualności.

część 6
O brudnych nogach świętej Oblubienicy - przedstawiamy krótką homilię o świętości i grzechu w Kościele, wygłoszoną podczas rekolekcji kapłańskich, które ks. Krzysztof prowadził w Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku (IV 2004 r.).

część 7
Dziś kolejna homilia – o istocie moralności – z rekolekcji kapłańskich w Krościenku (IV 2004 r.). Pan Jezus oczekuje od nas pogłębienia naszej moralności. Kluczem do zrozumienia jest myśl św. Augustyna o ukrytej truciźnie błędu polegającego na tezie, że dar Chrystusa, to dar naśladowania Jego moralności, tymczasem chodzi o dar Jego Osoby. Moralność rodzi się na horyzoncie doświadczenia miłości, która jest pierwsza. To Chrystus jest normą – na Jego obliczu odkrywamy moralność chrześcijańską, która jest niedostępna dla tych, którzy nie mają z Nim więzi.

część 8
"Poznali Go po łamaniu chleba" (por. Łk 24,35) - krótkim komentarzem do fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza - o uczniach idących do Emaus - zamykamy publikację rekolekcji kapłańskich w Krościenku (13-16 IV 2004 r.). Kategoria "łamania" staje się przyczynkiem do refleksji o kapłaństwie - o wiarygodności kapłańskiego posłannictwa przekonuje zdolność do ofiarowania, do "łamania siebie", do podzielenia się sobą, swoim kapłaństwem… Ostatecznie, w pamięci ludzi pozostaje tylko to (zostaje rozpoznane), co zostało "połamane", co w ten sposób zostało ofiarowane.

Bądźmy w kontakcie!


Zdjęcia, nagrania, wspomnienia
prosimy przesyłać na poniższy adres mailowy.
Większe pliki można przekazywać za pomocą Wetransfer.com, Google Drive lub Dropbox.

Celem nawiązania kontaktu
prosimy o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu (lub adresu e-mail).

Zastrzegamy sobie prawa skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

+48 509 987 382
osoba odpowiedzialna
dr Ryszard Paluch

 

Wszelkie prawa do zawartych na stronie materiałów (utwory tekstowe, audio, foto, wideo i inne) są zastrzeżone i objęte prawem autorskim. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kskrzysztofgrzywocz.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż, wykorzystanie do publicznego odtwarzania (całości lub fragmentów utworów) są - bez uprzedniej pisemnej zgody administratora - zabronione i mogą stanowić naruszenie ustawodawstwa o prawie autorskim.