Ksiądz Krzysztof Grzywocz

publikacje audio

Wielki Post 2023. MODLITWA - KONTEKSTY

  • Wydawnictwo: kskrzysztofgrzywocz.pl
  • Seria: Wielki Post 2023
  • Format: MP3

WIELKI POST z ks. Krzysztofem Grzywoczem
W każdy piątek Wielkiego Postu proponujemy wrócić się i zatrzymać przy nagraniu audio lub tekście autorstwa ks. Grzywocza. Tym razem przewodni wątek naszej wielkopostnej drogi wyznacza MODLITWA i jej KONTEKSTY: cisza, adoracja, samotność, liturgia, uwielbienie, kontemplacja, Droga Krzyżowa...

 

Część 1. Cisza

Cisza jest pierwsza. Cisza jest królewską drogą modlitwy. To poprzez ciszę Bóg przychodzi do nas, ponieważ On jest ciszą. Człowiek zmierza do Boga przez ciszę – do Słowa idzie się przez ciszę. Nie ma życia duchowego bez ciszy. Życie duchowe bez ciszy jest iluzją. Kto nie potrafi trwać w ciszy nie będzie człowiekiem duchowym, ponieważ duchowość jest ciszą. To cisza, z której wyrasta Słowo, Słowo które potrafi odkupić świat, zwyciężyć śmierć, zstąpić do piekieł. Ludzi duchowych można poznać po ciszy, po ich miłości do ciszy; słowa, które wypowiadają są niezwykłe, głębokie i mocne, potrafią przemieniać.

W pierwszy piątek Wielkiego Postu zapraszamy do posłuchania konferencji o ciszy, pierwotnie adresowanej przez ks. Krzysztofa Grzywocza do alumnów WMSD w Opolu [16 III 2007 r.].

W tle towarzyszy nam muzyka Scotta Buckleya „Life is”: https://www.scottbuckley.com.au/
Opracowanie: Ryszard Paluch

WP2023 cz1 M

 

Część 2. Uwielbienie

W świetle kantyku trzech młodzieńców (Dn 3,51-90) ks. Krzysztof Grzywocz przybliża zagadnienie modlitwy uwielbienia, mówi o dotykającym nas cierpieniu i przestrzeni rany. Niniejsze nagranie stanowi fragment konferencji wygłoszonej podczas rekolekcji: „Bądź pochwalony, Panie mój. O wracaniu do istoty rzeczy”.

Fotografia: archiwum A. Grzywocz / Canva
W tle towarzyszy nam muzyka Asher Fulero "Sweetly My Heart" [biblioteka audio YouTube]
Opracowanie: Ryszard Paluch

O REKOLEKCJACH: W dniach 8-12 listopada 2015 r., w Domu Księży Pallotynów [Centrum Animacji Misyjnej] w Konstancinie-Jeziornej, ks. Krzysztof Grzywocz prowadził rekolekcje dla kapłanów. Cel rekolekcji ks. Krzysztof często upatrywał w odkrywaniu rzeczy najbardziej oczywistych, powracaniu do istoty rzeczy, do tego, co najprostsze. Tym razem bezpośrednią inspiracją były treści zawarte w encyklice Ojca świętego Franciszka „Laudato si’”, a dokładnie jej pierwsze słowa: „Laudato si’, mi’ Signore – Pochwalony bądź, Panie mój” (LS 1). Podczas wprowadzenia opolski kapłan mówił o swoim pragnieniu, aby myślą przewodnią, która będzie towarzyszyła uczestnikom rekolekcji były właśnie słowa o chwaleniu: „Chrześcijaństwo jest duchowością, w której chwalimy Boga. […] To jest najbardziej pierwotna postawa bytu: zadziwienie i pochwała. […] Pierwszym aktem człowieka nie jest prośba, czy przebaczenie ale uwielbienie Boga. Człowiek narodził się po to, żeby Go chwalić”.

Dziękujmy Księżom Pallotynom z Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornej [www.cam.pallotyni.pl] za przekazanie nagrań, które w całości można odsłuchiwać na naszej stronie: http://kskrzysztofgrzywocz.pl/pl/publikacje/audio/item/12-badz-pochwalony-panie-moj-o-wracaniu-do-istoty-rzeczy.

FB: https://www.facebook.com/CentrumAnimacjiMisyjnej

WP2023 cz2 uwielbienie plakat

 

Część 3. Błogosławieństwo

Zapraszamy do wysłuchania fragmentu konferencji wygłoszonej podczas rekolekcji „Narodzenie dla służby. Błogosławił. Łamał. Rozdawał” [Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu; Wielki Post 2011 r.]. W pierwszym dniu ks. Grzywocz mówił o błogosławieństwie jako udziale w przekazywaniu wartości; o błogosławionym słowie, które rodzi się z bólu własnego ubóstwa; o błogosławieństwie, które jest źródłem prawdziwej pokory i o służeniu darem, który wpierw powinien być pobłogosławiony.

Fotografia: archiwum A. Grzywocz / Canva

W tle towarzyszy nam muzyka Esther Abrami „No.7 Alone With My  Thoughts” [biblioteka audio YouTube]

Opracowanie: Ryszard Paluch

© Wydawnictwo Świętego Krzyża w Opolu

O REKOLEKCJACH: „Narodzenie dla służby” – tak ks. Krzysztof zatytułował rekolekcje, które głosił w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu na początku Wielkiego Postu 2011 r. W zamyśle prowadzącego każdy dzień miał być poświęcony jednemu z trzech słów zawartych w Modlitwie Eucharystycznej: błogosławił (Środa Popielcowa), łamał (czwartek) i rozdawał (piątek). Te trzy „znamiona” ustanowienia Eucharystii (por. Mt 26,26-30) i powiązanie jej z postawą służby są istotą Chrystusowego kapłaństwa.

Link do Wydawnictwa Świętego Krzyża w Opolu, które jest wydawcą audiobooka „Narodzenie dla służby”: https://www.wydawnictwo.opole.pl/szukaj?controller=search&s=grzywocz

WP2023 cz3 blogoslawienstwo M

 

Część 4. Kontemplacja

Zapraszamy do wysłuchania fragmentu konferencji ks. Krzysztofa Grzywocza, wygłoszonej podczas rekolekcji „Laudato si’” w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku (IX 2015 r.). W kontekście encykliki papieża Franciszka „Laudato si’” (pkt. 222) ks. Grzywocz przybliża poszczególne filary modlitwy kontemplacyjnej: koncentracja na dobrze dobranym „obiekcie”, który będzie naszym pokarmem, otwarcie wobec niego serca, przyjęcie go całą głębią egzystencji poprzez proste trwanie, patrzenie, poświęcenie mu czasu, powolne przyjmowanie, tak by ostatecznie pokarm-obraz-wydarzenie-postać, które przyjmujemy, stały się „informacją” – formą, która będzie kształtować naszą egzystencję i tożsamość.
Całość nagrania dostępna na oficjalnej stronie: http://kskrzysztofgrzywocz.pl/pl/publikacje/audio/item/320-laudato-si  
Fotografia: archiwum A. Grzywocz / Canva.
W tle towarzyszy nam muzyka Emmit Fenn „Allégro” [biblioteka audio YouTube].
Opracowanie: Ryszard Paluch https://www.kskrzysztofgrzywocz.pl
 
© AWSD Białystok [http://www.awsd.bialystok.pl]; www.kskrzysztofgrzywocz.pl
Przełożonym AWSD w Białymstoku dziękujemy za przekazanie całości nagrań.

WP2023 cz4 kontemplacja

 

Część 5. Słuchanie

Fragment konferencji wygłoszonej podczas sesji „Kierownictwo duchowe szkołą słuchania” [Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, 5-7 XI 2004 r.]. „Kto nie słucha wpierw Boga, ten nie ma światu nic do powiedzenia” – treść nagrania w wielu miejscach była inspirowana twórczością szwajcarskiego kardynała H. U. v. Balthasara. Ks. Krzysztof mówił o słuchaniu człowieka, które rodzi się ze słuchania Boga (stanowiące źródło-archetyp słuchania). W konferencji usłyszymy również o człowieku jako bycie wysłuchanym i o zmysłach duchowych "reaktywowanych" przez akt wiary: „poprzez wiarę nasze zmysły stają się bardziej duchowe, a nasza wiara bardziej zmysłowa” (Balthasar).
 
Studiu KATOLIK dziękujemy za udostepnienie nagrania.
Copyright © - www.katolik.tv, www.salwator.com, www.cfd.sds.pl, www.kskrzysztofgrzywocz.pl
 
Fotografia: archiwum A. Grzywocz / Canva
W tle towarzyszy nam muzyka VYEN Road Home [biblioteka audio YouTube]
Opracowanie: Ryszard Paluch; www.kskrzysztofgrzywocz.pl
 
LINK do Wydawnictwa:
AUDIO: https://www.salwator.com/kierownictwo-duchowe-szkola-sluchania,948,850,produkt.html
KSIĄŻKA: https://www.salwator.com/nr-67--sztuka-sluchania,1190,812,produkt.html

WP2023 cz5 sluchanie

 

Część 6. Adoracja

Modlitwa adoracji jest modlitwą wcielania a nie ucieczki od świata. W adoracji styka się świętość Boga z całym naszym życiem, z wrażliwością naszego serca, tak by ukształtował się w nas Chrystus, abyśmy byli kształtowani na podobieństwo Sensu – nie udawali Sensu ale byli Jego ikonami. Adoracja uczy koncentracji na Chrystusie i pokazuje, że On jest naszym „centrum”. Pułapką jest zbyt szybie oczekiwanie owoców – owoce muszą wyrosną, czasem zaowocują w życiu innych osób. Jakie owoce daje na adoracja? Daje nam głęboką wrażliwość na obecność Chrystusa, na rzeczywistość która jest niewidoczna dla oczu; zwiększa umiejętność rozeznawania duchowego; chroni przed aktywizmem oraz iluzjami, rodzi w nas wewnętrzną ciszę.
Adoracja rodzi się z Eucharystii i rodzi tęsknotę za Eucharystią – największy głód w nas. Głód Boga.
 
Nagranie stanowi fragment konferencji wygłoszonej podczas sesji „Pójdźcie w miejsce osobne” [Centrum Duchowości oo. jezuitów w Częstochowie, 22-24 XI 2002 r.]
Wydawnictwu WAM dziękujemy za udostepnienie nagrania.
Copyright © - www.wydawnictwowam.pl, www.kskrzysztofgrzywocz.pl
 
Fotografia: archiwum A. Grzywocz / Canva
W tle towarzyszy nam muzyka Wayne Jones „A Quiet Thought” [biblioteka audio YouTube]
Opracowanie: Ryszard Paluch; www.kskrzysztofgrzywocz.pl
 
LINK do Wydawnictwa:
AUDIO: https://wydawnictwowam.pl/prod.pojdzcie-na-miejsce-osobne.14939.htm?sku=81490
KSIĄŻKA: https://wydawnictwowam.pl/prod.pojdzcie-na-miejsce-osobne.28690.htm?sku=87089
eBOOK: https://wydawnictwowam.pl/prod.pojdzcie-na-miejsce-osobne.29570.htm?sku=88786
 
Całość konferencji jest również dostępna na oficjalnej stronie poświęconej pamięci ks. Krzysztofa Grzywocza: http://kskrzysztofgrzywocz.pl/pl/publikacje/audio/item/4-pojdzcie-w-miejsce-osobne

 

Część 7. Milczenie Boga

Gdy Bóg milczy najbardziej błogosławi światu… Opierając się na adhortacji Benedykta XVI „Verbum Domini” ks. Krzysztof Grzywocz mówi o jednym Słowie, które wypowiedział Bóg (VD 14) i o Jego milczeniu: „Jak pokazuje krzyż Chrystusa, Bóg przemawia również milczeniem. Milczenie Boga, doświadczenie oddalenia Wszechmogącego i Ojca stanowi decydujący etap ziemskiej drogi Syna Bożego, wcielonego Słowa. Przybity do drzewa krzyża, bolał nad owym milczeniem: «Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?» (Mk 15,34; Mt 27, 46). Trwając w posłuszeństwie aż do ostatniego tchnienia życia, w mrokach śmierci, Jezus przyzywał Ojca. Jemu oddał się w chwili przejścia – przez śmierć – do życia wiecznego: «Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego » (Łk 23,46). To doświadczenie Jezusa można odnieść do sytuacji człowieka, który usłyszał i rozpoznał Słowo Boga, a potem musi zmierzyć się z Jego milczeniem. To doświadczenie było udziałem wielu świętych i mistyków, a i dzisiaj doświadcza tego wielu wierzących na swej drodze. Milczenie Boga jest przedłużeniem Jego poprzednich słów. W tych mrocznych chwilach przemawia On w misterium swego milczenia. Dlatego w dynamice Objawienia chrześcijańskiego milczenie jawi się jako ważny wyraz Słowa Bożego” (VD 21).
 
Nagranie stanowi fragment rekolekcji wielkopostnych „Narodzenie dla służby. Błogosławił. Łamał. Rozdawał”, które ks. Grzywocz prowadził w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu (Wielki Post 2011 r.).
 
Fotografia: archiwum A. Grzywocz / Canva
W tle towarzyszy nam muzyka Esther Abrami „No.7 Alone With My  Thoughts” [biblioteka audio YouTube]
Opracowanie: Ryszard Paluch
 
Wydawnictwu Świętego Krzyża w Opolu dziękujemy za udostepnienie nagrania.
Copyright © - https://www.wydawnictwo.opole.pl/, https://kskrzysztofgrzywocz.pl
 
O REKOLEKCJACH: „Narodzenie dla służby” – tak ks. Krzysztof zatytułował rekolekcje, które głosił w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu na początku Wielkiego Postu 2011 r. W zamyśle prowadzącego każdy dzień miał być poświęcony jednemu z trzech słów zawartych w Modlitwie Eucharystycznej: błogosławił (Środa Popielcowa), łamał (czwartek) i rozdawał (piątek). Te trzy „znamiona” ustanowienia Eucharystii (por. Mt 26,26-30) i powiązanie jej z postawą służby są istotą Chrystusowego kapłaństwa.
 
Link do Wydawnictwa Świętego Krzyża w Opolu, które jest wydawcą audiobooka „Narodzenie dla służby”: https://www.wydawnictwo.opole.pl/szukaj?controller=search&s=grzywocz

Bądźmy w kontakcie!


Zdjęcia, nagrania, wspomnienia
prosimy przesyłać na poniższy adres mailowy.
Większe pliki można przekazywać za pomocą Wetransfer.com, Google Drive lub Dropbox.

Celem nawiązania kontaktu
prosimy o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu (lub adresu e-mail).

Zastrzegamy sobie prawa skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

+48 509 987 382
osoba odpowiedzialna
dr Ryszard Paluch

 

Wszelkie prawa do zawartych na stronie materiałów (utwory tekstowe, audio, foto, wideo i inne) są zastrzeżone i objęte prawem autorskim. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kskrzysztofgrzywocz.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż, wykorzystanie do publicznego odtwarzania (całości lub fragmentów utworów) są - bez uprzedniej pisemnej zgody administratora - zabronione i mogą stanowić naruszenie ustawodawstwa o prawie autorskim.